Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 13.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 83 Haukivuoren Asemankylän kaavoituksen päivityksen eteneminen

MliDno-2016-1969

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on esittänyt, että strategisesti merkittävien toimintasuunnitelmien toteuttamiseksi Haukivuorella on tehtävä mm. kaavoitustoimenpiteet Asemankylälle ja sen ympäristöön Haukivuoren aluejohtokunnan 17.12.2015 kokouksen esitysten mukaisesti (sis. omakotitalojen kaavoitusta sekä pien-/teollisuusyrityskaavoitusta, asia kirjattu Mikkelin kaupungin Teknisen lautakunnan kokoukselle tiedoksi 21.1.2016). Lisäksi 25.1.2018 neuvotteluissa (osanottajina Jouni Riihelä, Ilkka Tarkkanen, Pekka Moilanen ja Leo Laukkanen) käsiteltiin mm. kerrostalokaavoitusta purettavien rakennusten tonteille.

Haukivuoren aluejohtokunnan aikaisemmat kaavaesitykset ovat liittyneet seuraaviin alueisiin: Karvanto, Kirkonkylän alue, Kyyveden ranta, BioHauki Oy:n toimipisteeltä pohjoiseen Pitkähiekan uimarannan suuntaan, kerrostalopotentiaalina purettavat kiinteistöjen tontit ja Asemankylän tyhjät maa-alueet.

Mikkelin kaupunki on kilpailuttanut Haukivuoren Asemankylän kehittämissuunnitelman. Suunnitelman tiimoilta järjestettiin kuulemistilaisuus haukivuorelaisille 28.11.2018 klo 17.00 Haukivuoren Yhtenäiskoulun ruokalassa. Tilaisuudesta ilmoitettiin paikallislehti Haukivuoren Seudussa ja Kaupunkilehdessä. Yleisötilaisuuksia on suunniteltu järjestettäväksi kaikkiaan kolme. Mikkelin kaupungin kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen ja FCG:n kaupunkikehitysjohtaja Arja Sippola toivovat keskustelutilaisuuksista asukkailta esityksiä siitä, millä tavalla keskustaa tulisi kehittää.

Kaavoituspäällikkö tulee 13.12.2018 klo 17.30 aluejohtokunnan kokoukseen informoimaan ja keskustelemaan asiasta, jossa aluejohtokunta täsmentää oman ehdotuksensa kuultuaan kehittämissuunnitelman ja asukkaiden kuulemistilaisuuden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Saatetaan kuulemistilaisuuden johtopäätökset Haukivuoren aluejohtokunnan jäsenten tiedoksi ja mahdollisesti tarkennetaan Haukivuoren aluejohtokunnan kokouksessaan 17.5.2015 laatimaa kaavoitusehdotusta kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkasen kertoman perusteella.

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen ja tekninen johtaja Jouni Riihelä

Käsiteltävät asiat