Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 13.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 85 Haukivuorelaisten asunto-osakeyhtiöiden palaveri markkinointitoiminen käynnistämiseksi 12.11.2018

MliDno-2017-1495

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja kutsui aluejohtokunnan kokouksen 19.9.2018 § 64 päätöksen mukaisesti Asemankylän kerros- ja rivitalojen asunto-osakeyhtiöiden puheenjohtajat ja isännöitsijät keskustelutilaisuuteen 12.11.2018 klo 18.00. Keskustelun keskiössä olivat 25 vapaana olevan osake- tai vuokrahuoneiston markkinoiminen esim. pääkaupunkiseudulle sekä Mikkelin ympäristöön.

Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja taustoitti tilaisuuden aiheesta (aluejohtokunnan strategia, tilaisuuden tarkoitus ja tavoite) sekä esitteli ja jakoi aineistoa, jota oli valmisteltu lehti- ja verkkoilmoitusmalleiksi sisältäen mm. pääkaupunkiseudun lehtien hintatarjouksia, hintamalleja ja muuta illan ohjelmaan liittyvää aineistoa.  Aluejohtokunnan puheenjohtaja myös ilmoitti, että www.haukivuori.fi -verkkosivu on käytettävissä alueen markkinointiprojektissa. Puheenjohtaja totesi, että aluejohtokunnan tehtävä ei ole asuntojen myynti tai vuokraus, vaan nostaa esille Haukivuorella strategisesti tärkeitä asioita ja ongelmia sekä luoda valmiuksia alueen kipukohtien korjaamiseksi tai toimenpiteiden vauhdittamiseksi. Kutsukirje on liitteenä ja tilaisuuden muistio oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta tutustuu tilaisuudesta tehtyyn muistioon ja keskustelee markkinointiprojektista.


Käsiteltävät asiat