Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 13.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 80 Häkkilän eräpolun kokonaisuus, opasteviitoituksen hankinta ja reitin merkitseminen

MliDno-2017-428

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnan kokouksessa 19.9.2018 käydyn keskustelun ja runsaiden palautteiden perusteella Häkkilän eräpolun opasteongelmista, Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja on pyytänyt Mainospuu Oy:ltä uusien laadukkaiden opasteviittojen hankkimiseksi tarjoukset (sis. asennuksen). Lähtökohtana on se, että viitoitus noudattaisi yleisesti ulkomailla ja kotimaassa retkipoluilla käytöttä olevia viitoituskäytäntöjä.

Tarjouksista on tehty esitys Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle yhtenä strategisena Haukivuoren hankkeena. Jos strategiarahat myönnetään, viitat hankitaan ja pystytetään keväällä 2019. Strategisista hankkeista on esitys myöhemmin tällä esityslistalla.

Haukivuoren aluejohtokunta päätti 19.9.2018 kokouksessa selvittää tarkemmin myös muita Häkkilän eräpolun ongelmakohtia Minna Saloviinin ja Veli Mannisen johdolla. Ongelmakohtia ovat polun heikko kunto (esim. polun heinikot sekä grilli- ja lepopaikkojen siisteys ja varustus). Lisäksi arvioitavaksi tulee, tarvitseeko Häkkilän eräpolusta tehdä uusi kartta mittasuhteessa 1:10 000. Kartan toisella puolella voitaisiin tarkentaa Eräpolun reittiä.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ovat ehdottaneet Häkkilän eräpolun aarnimetsäaluetta lisättäväksi Mikkelin seudun retkeilyreitit -hankkeeseen. Kerovuorelle tehtäisiin erillinen lenkki käyttäen hyväksi Häkkilän eräpolun reitistöä, joka kaartaisi takaisin Kerovuoren toista kuvetta Häkkilän erämajalle. On esitetty, että Häkkilän eräpolusta muodostetaan kaksi erillistä reittiä:

a) Eteläinen reitti, joka on nykyistä reittiä lyhyempi reitti.

b) Pohjoinen reitti, joka on nykyinen reitti.

Hankkeessa kaavaillaan myös reittien opasteiden yhdenmukaistamista Mikkelin Seudun alueella. Oheismateriaalina on aiheeseen liittyvä viesti, joka on saatu Mikkelin seudun retkeilyreitit –hanketoimijalta Mikkelin seudun ympäristöpalveluista.

Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja on lähettänyt sähköpostitse jäsenille ehdotukset eräpolulle sijoitettavista opastemalleista (mallit Mainospuun tuotantoa). Mallit ovat oheismateriaalina.  Aluejohtokunnan jäsenten keskusteluissa on todettu, että opasteissa tulee olla sininen pohja, ja tekstin tulee olla valkealla.

Tavoitteena Haukivuoren aluejohtokunnalla on se, että opasteet laitetaan kuntoon ennen kesän eräpolkukauden alkua. Puheenjohtaja on siksi esittänyt, että opasteasiat voitaisiin sopia epävirallisesti vuoden alkupuolella hankeryhmän kanssa, jotta toimenpide ei hidasta Häkkilän Eräpolun kunnostamista.

Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja on ehdottanut myös, että tämän projektin myötä Kerovuoren näköala-alue laitetaan turvalliseen kuntoon esimerkiksi aidalla. Uusi kaupungin ympäristöpalveluiden ehdottama lenkki on lyhyempi kuin nyt olemassa oleva lenkki, ja se kulkee myös hieman erillään nyt olemassa olevasta lenkistä. Uutta lenkkiä suunnitellaan erityisesti lapsiperheille. Tämä vaikuttaa siihen, että viime loppukesästä painettu Häkkilän eräpolun esite ei vastaa tulevaa kokonaisuutta.

Häkkilän eräpolun opasviitoitus -projektissa Haukivuoren aluejohtokunnan tavoitteina ovat opasteviitoituksen selkeys ja yhdenmukaisuus, ja innoittajina opasviittojen osalta toimivat mm. Iso-Britannian Ilkleyn nummien retkeilyreittien opas sekä osittain Häkkilän eräpolun olemassa olleet viitoitusmallit. Viittojen osalta leveyttä on malleissa lisättävä. On myös todettu, ettei vihreä väri sovi luonnon ja metsän vihreyden takia opasteviittojen väriksi, jotta ne erottuvat. Yhtenä malliehdotuksena tähän tarkoitukseen on esitetty kaupungin jo käyttämää ruskeapohjaista opasviittamallia, jollainen löytyy esimerkiksi Mikkeli-Jyväskylä tien varresta (opastaa lentokentän luona olevalle golfkentälle). Nyt hankituissa viitoitusmalleissa on kuitenkin paljon kirkkaampia vaihtoehtoja. Oheismateriaalina Iso-Britanniassa sijaitsevan Ilkleyn opasviittamalli.

Lisäksi Haukivuoren aluejohtokunta on käynyt keskustelua seuraavista asioista:

  • Haukivuorella tarvitaan seuraavia opasviittoja kantatie 72 varrelle: 

1) Kirkonkylän tienristeys, Rantokankaan liikunta-alue

2) Hiekkarannantie, Veneen laskupaikka

3) Porsaskosken risteys, Häkkilän eräpolku, Pitkähiekan uimaranta, Kapustasalmen veneen laskupaikka, Kerovuoren näköalapaikka, Häkkilän erämaja, Kerovuoren metsäkämppä (x 2), Vehkamäen kota (x 2), Laavu.

Osaan kohteista riittää pelkkä viitta. Ohenvuoressa Saksanrannan tiellä sijaitseva ruosteinen tanko tulisi uusia.

  • Vanhoja viittoja voidaan tarvittaessa käyttää lisänä pohjoisen reitin täydentävinä opasteina. Myös polku Emäsalonniemen kärkeen voidaan ottaa käyttöön ja opastaa näillä viitoilla. Polku pitää puhdistaa Emäsalonniemen alueelta.                                                                                                         
  • Tulevana kesänä pitää varmistaa, että Eräpolku on kunnossa koko kesän: heinikot on niitetty sekä pysähtymistä ja ruokailua palvelevat kohteet ovat kunnossa (siisteys, halot). Myös Saksanrannan metsäreitti Häkkilän Erämajalle viitoitetaan korostetun hyvin ja reitin muuta kuntoa pidetään yllä, että sitä käytetään enemmän kuin tieosuutta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta esittää Mikkelin seudun ympäristöpalveluille, että Mikkelin seudun retkeilyreitit -hanke kattaisi uuden esitteen kustannukset Häkkilän eräpolun uudistamisen jälkeen, koska esitettä ei ole tiedetty laskea Haukivuoren aluejohtokunnan vuoden 2019 budjettiesitykseen.

Opasviitoituksen pystytyksen opastuksesta Häkkilän eräpolulle tulevana keväänä 2019 vastaavat Haukivuoren aluejohtokunnan jäsenet Minna Saloviin ja Veli Manninen. Kaupungin yhdyshenkilönä opasviitoituksessa on Harri Kaipainen. Tavoitteena on, ettei reitillä pysymiseksi katvealueita opasteilta jää.

Keskustellaan valmisteluun liittyvistä muista asioista, joihin kuuluu mm. reittien tarkistukset, Kerovuoren "pikkureitin” suunnittelu, kävelyreittien opasteiden väristä ja leveydestä keskusteleminen sekä keskusteleminen eräpolun tunnettuvuuden lisäämisestä tulevan kesän 2019 tapahtumia ajatellen.

Tiedoksi

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/Hanna Pasonen, Miset Oy, Mikkelin kaupunki/ Pekka Turunen, Harri Kaipainen

Käsiteltävät asiat