Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 13.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 87 Aluejohtokuntien strategiset hankkeet vuonna 2019 / Haukivuoren aluejohtokunta

MliDno-2018-641

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on käsitellyt vuodelle 2019 esitetyt hankkeet syyskuun kokouksessa 19.9.2018 § 53. Aluejohtokunnan puheenjohtajan yhteenveto esitetyistä hankkeista on alla.

Strategisia hankkeita haettiin Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen strategisten hankkeiden hakulomakkeella. Alla oleva Haukivuoren ajk:n strategisten hankkeiden lista on esitetty 11.10.2018 aluejohtokuntien puheenjohtajien ja Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen kokouksessa, jossa aluejohtokuntien puheenjohtajat yhdessä keskustelivat ja päättivät vuonna 2019 toteutettavista strategisista hankkeista. Haukivuoren aluejohtokunnan osalta virallisten hakulomakkeiden ja oheisen listan kohdalla oli joitain ristiriitaisuuksia, sillä kaikki alla olevat summat eivät olleet kirjattuina hakulomakkeisiin. Oheiseen listaan on tarkennettu strategisten hankkeiden summia tarjouksista kerättyjen summien tarkentuessa. Lisäksi skeittiradan suunnitelmia on tarkennettu käyttäjien palautteiden perusteella hakemuksen laatimisen jälkeen. Nämä seikat tuotiin esille aluejohtokuntien puheenjohtajien ja Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen kokouksessa.

Kokouksessa 11.10.2018 hyväksyttiin Haukivuoren osalta kaikki muut hakulomakkeella haetut kohteet paitsi juoksukoulun avustus. Tämän jälkeen kokouksessa 11.10.2018 päätettyjä aluejohtokuntien strategiset hankkeet on käsitelty Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa 21.11.2018 seuraavalla päätöksellä:

”Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää hyväksyä aluejohtokuntien tekemät esitykset strategisiksi hankkeiksi pois lukien Haukivuoren aluejohtokunnan markkinointihankkeen. Markkinointihankkeen sisällöt ovat sellaisia, joita toteutetaan tai joita tulisi toteuttaa kaupunkitasolla huomioiden kaikki alueet.”

Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja ja osallisuuskoordinaattori huomasivat ennen Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokousta, että lautakunnan esityslistan liitteenä olevasta aluejohtokuntien strategisten hankkeiden koonnista puuttui Haukivuoren aluejohtokunnan markkinointi -hankkeen osalta Haukivuoren aluejohtokunnan ja Pieksämäen kaupungin yhteistyössä toteuttaman opastaulun summa 2000 euroa, jolloin markkinointihankkeen yhteissummaksi muodostui 5300 euroa. Markkinointi -hanketta on edistetty Haukivuoren aluejohtokunnassa jo vuoden 2018 aikana, ja Haukivuoren aluejohtokunta ja Pieksämäen kaupunki ovat vuokranneet yhdessä molempia osapuolia sitovasti vähintään kahdeksi vuodeksi tienvarsitaulun käyttöönsä. Osallisuuskoordinaattori lähetti virheestä tiedon sivistysjohtajalle ja elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtajalle lautakunnan kokouspäivänä virheellisen tiedon korjaamiseksi lautakuntakäsittelyn aikana. 

Lautakuntakäsittelyn jälkeen Haukivuoren aluejohtokunnan jäsen Minna Saloviin toimitti Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäsenille Haukivuoren strategisten hankkeiden hakulomakkeen markkinointihankkeen osalta.                                                                                                                                                                             

MARKKINOINTIHANKE JA TOIMENPIDE-ESITYKSET:     

Toimenpide, Kustannus (€)

1. a) v. 2018 tehdyn pyöräreitin opastaulut (malli: liikennevirasto; ruskea, 20 x 25,  20  x 40 cm), 3300 €
b)  kokonaispaketti pystytyksineen tarjousten mukaisesti (Mainospuu oy), 1400 €

2.  Häkkilän eräpolun viitoitusopasteet kokonaispaketti pystytyksineen tarjousten mukaan (Mainospuu oy), 6400 €

3.  Tienvarsitaulun jatko yhdessä Pieksämäen kanssa v. 2019 (kokonaiskustannus 5142 €)
a) Haukivuoren osuus v. 2018, 1500 €
b) Haukivuoren osuus v. 2019, 2000 €

4.  St Michel, viikonlopulle osallistuminen (asukas/paikkakuntamarkkinointi) 800 €

5.  Reposaaren telttapaikkojen kunnostus, Kyyvesi (kansainvälinen melontareitti) Lomatrio, Pieksämäki - Kyyvesi - Rauhajärvi – Läsäkoski - Puula 500 €

6.  Skeittiradan loppuun saattaminen. Lisäelementtien hankinta. Esitys vaiheistuksesta v. 2019 strategiahankkeessa (2 - 3 elementtiä) 1000 € 

7.  Asukasmarkkinointi, nykysuunnitelma: kevätmessut, Messuhalli, Metro/HS lehti-ilmoitus lisäksi yhteistyössä ilmoitus kiinteistöomistajien kanssa pääkaupunkiseudulle, 2 x Kaupunkilehti -ilmoitukset) 2500 €

8. Kyyvesi-kirjan tukeminen (käynnistäjä Aluejohtokunta). Työ delegoitu kahdelle henkilölle. Suunnitelma tarkentuu ajk:n kokouksessa 13.12.2018 2000 €

9. Juoksukoulun tukeminen (Aluejohtokunnan käynnistämä, syyskuu 2018, urheiluseurayhteistyö (yht. 35 - 54 nuorta osanottajaa, työ vapaaehtoisvoimin 2000 €)
- Ei hyväksytty 11.10.2018 aluejohtokuntien puheenjohtajien ja elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen kokouksessa.

YHTEENSÄ 28 900  €    

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee vuoden 2019 strategisista hankkeista ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä.


Käsiteltävät asiat