Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 8.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Matilainen ja Veikko Puustinen.