Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 8.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Pelastuslaitoksen toimintakertomus 2017

MliDno-2018-545

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden sekä konserniyhtiöiden on annettava toimintakertomuksen tiedot kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Pelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen toimintakertomuksen 2017 liitteineen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.