Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 8.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.