Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 7.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Maija Häkkinen ja Pirkko Luntta.