Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 7.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Lautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.