Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Talousarvioon perustuva Etelä-Savon pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelma 2019

MliDno-2019-250

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslautakunta on kokouksessaan 18.10.2018 /23 § hyväksynyt Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvion vuodelle 2019. Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ja vahvistanut talousarvion 3.12.2018/ 455 §. Vuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty palvelutasopäätöksen 2018–2019 hyväksymisen yhteydessä. Lautakunnan tulee vahvistaa alaisensa hallintokunnan talousarvion käyttösuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy pelastustoimen käyttötalouden ja irtaimen omaisuuden hankintaan varattujen määrärahojen käyttösuunnitelmat vuodelle 2019. Lisäksi pelastuslautakunta hyväksyy maksullisten avunantotehtävien-, työtehtävien -, ja lainausten ehdot ja taksat vuodelle 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat