Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Rautiainen ja Leena Suhonen.