Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Ruohoranta ja Auvo Kokkonen.