Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pelastuslautakunnan ilmoitusasiat 3.11.2016

MliDno-2016-1933

Valmistelija

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

  1. Aluehallintoviraston pelastuslaitoskäynnit syksyllä 2016
  2. Riskiluokkien mukaiset ensimmäisen yksikön saavutettavuusprosentit vuosina 2013 - 2015
  3. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.