Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 26.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Selvitys oikaisuvaatimukseen koskien MliDno-2016-100 palo- ja pelastustoimen materiaalien hankintaa

MliDno-2016-100

Valmistelija

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

Turvata Oy Ab on jättänyt 3.5.2016 hankintaoikaisuvaatimuksen koskien palo- ja pelastustoimen materiaalien ryhmän 5 palokalusto/armatuurikalusto hankintaa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

Turvata Oy Ab perustelee vaatimustaan seuraavasti:

1. Veljekset Kulmala Oy väittää virheellisesti että tuotteelle ” Suihkuputki, työntävä tuotto, 6 bar, 3"” ei ole EN-standardia. Väite ei pidä paikkaansa vaan standardi EN15182-2 käsittää myös 3” suihkuputket. Siten Veljekset Kulmalan Oy:n tarjoama tuote ei täytä tarjouspyynnön pakollisia vaatimuksia josta syystä heidät on hylättävä koko ryhmän 5 osalta.

2. Tamrex Oy ja Finsatec Oy ovat tarjonneet Suihkuputkiksi ns. ”metsäpaloputkia”.  Työntävällä putkella yleisesti tarkoitetaan suihkuputkea jonka suihkukuvio on sellainen että se työntää lämpösäteilyn, liekit ja savukaasut poispäin suihkuputkea käyttävästä henkilöstä. He eivät myöskään ole ilmoittaneet Merkkiä ja Mallia, vaan ainoastaan mallin. Tämä jättää heidän tarjouksen avoimeksi sen suhteen, mitä he ovat oikeasti tarjonneet. Heidän ilmoittama tuotenumero viittaa valmistajaan nimeltä Kindswater jonka luettelon mukaan kyseiset tuotenumerot eivät ole EN15182 mukaisia. Lisäksi tuo tuotenumero viittaa kiinteään suorasuihkuun joka ei ole säädettävissä suojasumuksi. Yllämainituista syistä Tamrex Oy:n ja Finsatec Oy:n tarjoukset on hylättävä koko ryhmän 5 osalta.

Vastine oikaisuvaatimukseen

Määräaikaan mennessä ryhmään 5: Palokalusto/Armatuurikalusto saatiin 11 tarjousta.  Yhden tarjoajan tarjous hylättiin puutteellisena tämän ryhmän osalta. Hankintakokouksessa 11.4.2016 todettiin muiden ryhmään tarjonneiden täyttävän tarjouspyynnön kelpoisuusehdot ja vähimmäisvaatimukset tuotteiden osalta, joten puitejärjestelyyn valittiin 10 toimittajaa: Finsatec Oy, Tamrex Oy, Veikko Nummela Oy, Teknosafe Oy, Savon Palokalusto Otto Kuosmanen Ky, Turvata Oy, Lahden palokalusto Oy, Sammutinhuolto J. Lankinen Oy, Rauplan Oy ja Oy Veljekset Kulmala Ab.

Tarjouspyynnön mukaisesti kaikkien tarjottujen tuotteiden tulee täyttää joka tapauksessa teknisesti ja toiminnallisesti kyseistä tuotetta koskevat voimassa olevat EN-standardien vaatimukset.

Tuoterivi ”Suihkuputki, työntävä tuotto, 6 bar, 3" –kohdassa ei ole muita vähimmäisvaatimuksia. Mikäli riville tarjotulla tuotteella on standardi, niin se on pyydetty ilmoittamaan. Tuoterivillä ei ole vaadittu pakollisena standardia. Veljekset Kulmala Oy:n tarjoama tuote täyttää tuotteen vaatimukset, joten hylkäämiselle ei ole perusteita.

Tamrex Oy:n ja Finsatec Oy:n tarjoamat tuotteet täyttävät tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset ”Suihkuputki, työntävä tuotto, 6 bar, 3" ko. tuotteiden osalta. Tuoterivillä ei ole vaadittu pakollisena standardia. Tämän vuoksi tarjousten hylkäämiselle ei ole perusteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää, että Turvata Oy Ab:n oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Turvata Oy Ab, Veljekset Kulmala Oy, Tamrex Oy, Finsatec Oy

Muutoksenhaku

Valituskielto

Julkisista hankinnoista annetun lain (30.3.2007/348) 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Käsitellyt asiat