Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 26.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pelastuslautakunnan ilmoitusasiat 26.5.2016

Mli-2015-1126

Valmistelija

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

  1. Valtiovarainministeriön asettamispäätös 22.4.2016 maakuntauudistuksen projektiryhmään. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.