Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Voimatalouspoolin JÄÄTYVÄ 2017 -harjoituksen valmistelu ja toteutus

MliDno-2016-240

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitos ja huoltovarmuuskeskuksen voimatalouspooli ovat neuvotelleet vuoden 2015 aikana yhteystyöstä vuosien 2016–2017 aikana. Neuvottelujen tuloksen on päätetty perustaa JÄÄTYVÄ 2017 projekti 1.2.2016 - 31.12.2017 väliselle ajalle. Projektiin kuuluu se, että Etelä-Savon Pelastuslaitos jatkaa panostustaan VARMA -toimintamallin jalkauttamisessa ja sitoutuu jatkossa projektiin tuottamalla projektille hallinnon, toimistopalvelut ja palkkaa projektipäällikön. Pelastuslaitos vastaa projektin tarvitseman hallinnon ja toimistopalveluiden kustannuksista.

Huoltovarmuuskeskus/voimatalouspooli vastaavat projektipäällikön palkkakustannuksista Etelä-Savon Pelastuslaitokselle.

 

Kustannus

 

Rahoitus

 

ESPL / projektipäällikkö

 

 

 

 

 - palkkakulut

70 000

 

80 000

Voimatalouspooli/HVK

 - matka- yms. kulut

10 000

 

 

 

Tuotettava koulutus- yms. materiaali

5 000

 

5 000

Etelä-Savon Pelastuslaitos

Toimisto-, tietoliikenne- yms. kulut

5 000

 

5 000

Etelä-Savon Pelastuslaitos

Yhteensä

90 000

 

90 000

Yhteensä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan tekemään ja allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen huoltovarmuuskeskuksen/voimatalouspoolin kanssa ja toteuttamaan tarvittavat järjestelyt JÄÄTYVÄ- 2017 projektiin liittyen.

Päätös

Hyväksyttiin.