Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Sopimuspalokuntien avustushakemuksia 2016

MliDno-2016-242

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitokselle on tullut kaksi avustushakemusta. Savonlinnan VPK pyytää 10 000 euron avustusta miehistönkuljetusauton hankintaan ja Savonrannan VPK ja Punkaharjun VPK pyytää 2500 euron avustusta alkusammutusperävaunun hankintaan

Savonlinnan VPK:lla ei ole tällä hetkellä miehistökuljetusautoa. Etelä-Savon pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan ko. hankinnan avulla on mahdollisuus kehittää toimintaa ja saada pidettyä olemassa oleva henkilöstö mukana toiminnassa.

Savonrannan VPK ja Punkaharjun VPK ovat hankkineet alkusammutusperävaunun, jonka avulla on tarkoitus parantaa turvallisuuskoulutusta Savonlinnan alueella.  Etelä-Savon pelastuslaitoksella on tällä hetkellä neljä alkusammutusperävaunua ja koulutusauto, mutta aika ajoin koulutuskalustosta pulaa. Etelä-Savon pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan myös tämän hankinnan avulla voidaan parantaa pelastuslaitoksen toimintaa ja aktivoida palokuntien jäsenistöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta myöntää Savonlinnan VPK:lle 10 000 euroa avustusta miehistönkuljetusauton hankintaan. Savonrannan VPK:lle ja Punkaharjun VPK:lle myönnetään 2500 euron avustus alkusammutusperävaunun hankintaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet sopimuspalokunnat