Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Etelä-Savon palokuntasopimusten päivittäminen

MliDno-2016-239

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Pelastuslain (379/2011) 25 §:n mukaan pelastustoimen tehtävien hoitamista varten alueen pelastustoimella tulee olla pelastuslaitos. Alueen pelastustoimi voi käyttää 32 §:n mukaisessa pelastustoiminnassa apunaan vapaaehtoista palokuntaa, laitospalokuntaa, teollisuuspalokuntaa, sotilaspalokuntaa (sopimuspalokunnat) tai muuta pelastusalalla toimivaa yhteisöä sen mukaan kuin niiden kanssa sovitaan.

Tällä hetkellä voimassaolevat palokuntasopimukset on allekirjoitettu vuonna 2006. Etelä-Savon pelastuslaitos on neuvotellut vuoden 2015 aikana Suomen sopimuspalokuntienliiton Etelä-Savon alueneuvottelukunnan kanssa palokuntasopimuksien päivittämisestä. Päivitystyön yhteydessä sopimuksiin ei ole tehty uusia toiminnallisia muutoksia. Sopimusten sisältö on päivitetty vastaamaan vallitsevaa tilannetta. Sopimusten päivittäminen ei lisää Etelä-Savon pelastuslaitoksen kustannuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan käymään tarvittavat jatkoneuvottelut ja allekirjoittamaan Etelä-Savon alueella toimivien sopimuspalokuntien palokuntasopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.