Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 23.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auvo Kokkonen ja Leena Suhonen.