Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 23.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pelastuslaitoksen toimintasääntö

MliDno-2017-1085

Valmistelija

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on hyväksynyt hallintosäännön kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.11.2016. Muutokset tulevat voimaan 1.6.2017 alkaen. Samasta ajankohdasta, kun uusi hallintosääntö tulee voimaan, kumotaan aikaisempi hallintosääntö ja muut johtosäännöt. Etelä-Savon pelastuslaitoksen johtosääntö ja toimintasääntö tulevat siten kumotuiksi 1.6.2017 alkaen.

Etelä-Savon pelastuslautakunnan on päätettävä uudesta toimintasäännöstä. Uuden toimintasäännön yhteydessä ei ole tarkoitus muuttaa toimintatapoja, vaan se on muotoiltu nyt voimassa olevan johtosäännön ja toimintasäännön pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä- Savon pelastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan toimintasäännön, joka tulee voimaan 1.6.2017 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.