Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 23.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pelastuslaitoksen toimintakertomus 2015

MliDno-2016-475

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan pelastuslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimintakertomuksen liitteineen vuodelta 2015.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut