Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 23.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Oikaisuvaatimus koskien MliDno-2016-100 E-luokan öljyntorjuntaveneen hankintaa

MliDno-2016-100

Valmistelija

  • Jarmo Autere, hankintapäällikkö, Jarmo.autere@mikkeli.fi

Kuvaus

Valmistelija: Jouni Hämäläinen (jouni.hamalainen@espl.fi)

Oy Kewatec AluBoat Ab on jättänyt 28.1.2016 oikaisuvaatimuspyynnön koskien E-luokan öljyntorjuntaveneen hankintaa. Kewatec vaatii oikaisuvaatimuksessaan pisteytyksen ja vertailun suorittamista uudelleen.

__________________________________________

Oy Kewatec AluBoat Ab oikaisuvaatimuksen perustelut:

Hankintamenettelyyn osallistuneita ei ole kohdeltu tasapuolisesti, eikä hankintayksikkö ole toiminut avoimesti ja suhteellisuuden vaatimuksia huomioon ottaen. Vertailukriteerien pisteytykset pohjautuvat kaikissa kohdissa virheellisiin perusteluihin ja Oy Kewatec AluBoat Ab vaatii oikaisua siten, että tuotteiden pisteyttäminen ja vertailu suoritetaan uudestaan. Oikaisuvaatimus on tämän selvityksen liitteenä nro 1 ja tarjousasiakirjat liitteenä nro 2.

__________________________________________

Vastine oikaisuvaatimukseen:

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin kolmelta tarjoajalta. Yhden tarjoajan tarjous ei vastannut tarjouspyynnön teknisiä vaatimuksia, joten tarjous hylättiin. Vertailu suoritettiin Oy Kewatec Aluboat Ab:n ja Weldmec Marine Ab:n välillä.

Hinta max. 60 pistettä: Järjestelmä laskee hintapisteet automaattisesti tarjoajan syöttämän hinnan perusteella.  Weldmec Marine Ab:n hintapisteet ovat 60 pistettä (halvin tarjottu hinta) ja Kewatec Aluboat Oy Ab:n hintapisteet lasketaan kaavalla ”halvin tarjottu hinta / tarjottu hinta x 60”. Kewatec Aluboat Oy Ab:n hintapisteet ovat 59,965.

Huollon vasteaika max. 8 pistettä: Järjestelmä laskee pisteet automaattisesti tarjoajan syöttämän vasteajan perusteella. Kaava on ”pienin annettu arvo / tarjottu arvo x 8. Huollon vasteaikaan oikaisuvaatimuksen tehnyt tarjoaja on syöttänyt 0,1 päivää (2,4 h). Tarjouspyynnössä vasteaika on kuitenkin pyydetty päivissä, ei päivän osissa tai tunteina.

Huollon vasteajan pisteytyksessä molemmat tarjoajat katsotaan samanarvoisiksi, koska molemmilla on välitön valmius huollon järjestämiselle. Molemmilla tarjoajilla on huoltopalvelujen saatavuus ja tekninen tuki 24/7, eli välitön valmius. Lisäselvityksenä

 8.2.2016 käytiin keskustelu kilpailun hävinneen tarjoaman huoltoyrittäjän Ville Sarven kanssa. Huoltoyrittäjä totesi, ettei ollut sitoutunut 0,1 päivän, eli 2,4 h vasteaikaan. Realistisena yrittäjä piti yhtä päivää. Tämä aika arvioidaan realistiseksi ajaksi molemmilla tarjoajilla, joten molemmat tarjoajat saavat huollon vasteaikapisteiksi 8 pistettä.

Runkotakuu max. 4 pistettä: Järjestelmä laskee pisteet automaattisesti tarjoajan syöttämän takuuajan perusteella. Kaava on ”tarjottu arvo / suurin annettu arvo x 4. Kilpailun voittanut saa pisteiksi taulukon mukaisesti 1,60 pistettä ja oikaisuvaatimuksen tehnyt tarjoaja saa 4 pistettä.

Moottoritakuu max. 4 pistettä: Järjestelmä laskee pisteet automaattisesti tarjoajan syöttämän takuuajan perusteella. Kaava on ”tarjottu arvo / suurin annettu arvo x 4. Kilpailun voittanut saa pisteiksi taulukon mukaisesti 4 pistettä ja oikaisuvaatimuksen tehnyt tarjoaja 2 pistettä.

Vertailukriteeri ” Runko (aluksen runkoratkaisut, pohjan muoto, pohjan kulma jne.)” max. 8 pistettä: Teknisessä erittelyssä aluksen mitoiksi on määritelty mittapituus alle 15 m, leveys n. 5,0 m ja syväys n. 1,20 m. Oikaisuvaatimuksen tehneellä rungon leveys on 10 % kapeampi ja pituus on 11,3 % lyhyempi, jolloin työskentelykannen tila on pienempi. Kilpailun voittaneella runko on leveämpi, joka tuo lisää tilaa runkoon sijoitettavalle miehistötilalle, samoin konehuoneessa on enemmän tilaa mm. huoltotöille sekä muille runkoon sijoitetuille osastoille.

Teknisessä erittelyssä on myös määritelty, että kansien tulee olla tasainen. Kilpailun voittaneella kansipinta on tasainen perästä keulaan. Oikaisuvaatimuksen tehneellä ohjaamon takaosan kohdalla on pykälä etu- ja takakannen välillä, joten tapaturmariski kasvaa kannella liikuttaessa. Kilpailun voittaneella keulapotkurin sijoitus on lähempänä keulaa. Tämä lisää momenttia ohjaukseen keulapotkuria käytettäessä.

Kewatecin aluksen hinauspiste rajoittaa merkittävästi kansilastin määrää, sijoitusta ja aluksen ohjailua hinatessa (ks. liite 2, Kewatecin tarjouksen piirustus). Ennen tarjouskilpailun käynnistämistä on Kewatec AluBoat Ab Oy käynyt puhelimitse keskustelua (Ahlskog/Hämäläinen) vaatimuksesta neljän puomihäkin (2 x 2,5 m) sijoittamista kannelle ja 3.11.2015 Jens Ahlskog laittoi sähköisen havainnekuvan sijoittumisesta. Kuvassa puomihäkit täyttävät aluksen lastitilan niin että peräkannelle kuljettaessa joutuu kulkemaan häkkien ylitse.

Kilpailun voittaneen aluksen leveys mahdollistaa kulkemisen häkkien välistä aluksen perään +. Tämä on huomioitu pisteytyksessä (Ks. liite 2, Weldmecin tarjouksen piirustus) Puomihäkkien sijoittelusta ei ollut mainintaa teknisessä erittelyssä tarjouspyynnössä. Edellä mainitun vertailun perusteella piste-ero katsotaan olevan perusteltu.

 Vertailukriteeri ”Keula (keulan muoto ja peräportin ratkaisu)” max. 8 pistettä:

Kilpailun voittaneella on keulaportti eteen kallellaan samassa pystylinjassa keulan kanssa. Tämä tuo näkyvyyttä kansimiehelle/tähystäjälle esim. rantautuessa keulan alle. Oikaisuvaatimuksen tehneellä keulaportti on taaksepäin kallellaan, joten nähdäkseen keulan alle on avattava porttia, jolloin on väliin jäämisen /putoamisen vaara -> työturvallisuuskysymys. Kilpailun voittaneella on keulaportti piirustuksen mukaisesti leveämpi : 1400 mm (hävinneellä min. 1200 mm) sekä tilat keulassa suuremmat. Kohdassa rungon pisteytys on käsitelty takakannen tiloja.

Vertailukriteeri ”Ohjaamon ja ohjaamon alapuolisien tilojen toteutus” max. 8 pistettä:

Kilpailun voittaneella on ohjaamon takaosassa sadelippa, jonka alle kansimies mahtuu seisomaan.  Oikaisuvaatimuksen tehnyt tarjoaja ilmoittaa, että sadelipat löytyvät kummastakin tarjouksesta toteutettuna samanarvoisesti. Hävinneen tarjoajan tarjouksen mukana tulleista kuvista ja voittaneen tarjouksen tarjoajan kuvista voidaan todeta kilpailun voittaneen sadelippojen olevan riittävän suuret antamaan suojaa mm. oviaukkojen kohdalta:

  • sadesuojana kansityöskentelijöille.
  • suojana sateelta ovien ollessa auki
  • takaikkunoiden sadesuoja (näkyvyys taakse).

Ohjaamon alapuolisten tilojen arviointi pisteytyksessä: tämän kohdan pisteytyksessä miehistötilan varustelu on molemmissa teknisen erittelyn mukainen ja kokoerosta tuleva hyöty on otettu huomioon runkoa pisteytettäessä.  Kilpailun voittaneella ohjaamo on mitoiltaan isompi, jolloin tilaa ohjaamossa on enemmän. Ohjaamo, ulkonäkö ja ratkaisut ulkopuolelta +, edessä kattoikkuna ym. ratkaisut. Kilpailun voittaneella on kolme kattoikkunaa ja kattoluukku. Nämä tuovat lisää näkyvyyttä. Hävinneellä tarjoajalla on vain kattoluukku navigoijan kohdalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää, että Oy Kewatec Aluboat Ab:n oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oy Kewatec Aluboat Ab, hankintapalvelut