Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 23.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.