Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 22.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Pelastusjohtaja
§12 Ambulanssihankinta 2015, 26.06.2015

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Parkkinen

Lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.