Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 22.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitusasiat

Kuvaus

1. Pelastustoimi - ajopuusta suunnan näyttäjäksi- hanke

Toimintaympäristön muutokset edellyttävät pelastustoimen tehtävien sisällön ja niiden edellyttämän osaamisen uudelleen arviointia. Pelastuslaitokset (22 kpl) ovat päättäneet aloittaa hankkeen, jonka tavoitteena on löytää valtakunnallisesti yhteisiä toimintatapoja ja käytäntöjä pelastustoiminnan tuottavuuden sekä yhteistyön parantamiseksi. Hankkeen yhteiset suuntaviivat luodaan vuoden 2015 aikana. Keskiössä on yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet nyt ja erityisesti tulevaisuudessa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa ja siihen pyydetään mukaan työmarkkinajärjestöjen ohella kuntaliiton ja sisäministeriön edustajat. Hankkeessa onnistuminen edellyttää yhteistä tulevaisuuden kuvaa ja tahtotilaa sekä toimijoiden sitoutumista toiminnan kehittämiseen.

Hankkeen aloituskokous pidetään 5.10.2015 Tampereella. Pelastuslaitosten henkilöstöä informoidaan hankkeesta ja sen etenemisestä.

2. Sisäministeriön tiedote (17.9.2015)

Sisäministeri Petteri Orpo asettaa hankkeen pelastustoimen uudistamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on uudistaa pelastustoimi sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteen uudistamisen yhteydessä muodostettavien itsehallintoalueiden pohjalle samassa aikataulussa ja samalla aluejaolla. Ministeri Orpo esitteli asian tänään reformiministerityöryhmälle.

Tällä hetkellä pelastustoimi on kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta. Uusien itsehallinnollisten alueiden määrä ratkeaa syksyn aikana sote-uudistuksen yhteydessä.

Hallitusohjelman mukaan pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinaatiota vahvistetaan ja parannetaan. Nykyisessä hajanaisessa järjestelmässä on ollut vaikea päästä valtakunnallisiin, yhdenmukaisiin toimintamalleihin, yhteisiin tietojärjestelmiin ja yhdenmukaiseen palvelutarjontaan koko maassa.

Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää, jossa nykyistä suuremmat alueet pystyvät varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa. Uudistuksella varmistetaan pelastustoimen resurssien tehokas käyttö niin, että pelastustoimen toimintavalmius ei heikkene.

Tehostamisen lisäksi uudistuksella halutaan varmistaa pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöhyödyt ensihoitopalveluissa. Pelastustoimen koko maan kattava verkosto hoitaa kustannustehokkaasti ensihoito- ja ensivastetehtäviä. Pelastustoimi hoitaa ensihoitopalveluista noin 70–80 prosenttia. Ensihoidon tuottaminen on hyvä esimerkki toimivasta viranomaisyhteistyöstä sekä yhteistyöstä kolmannen sektorin sopimuspalokuntien kanssa.

Sisäministeriö alkaa välittömästi valmistella tarvittavaa lainsäädäntöä. Pelastustoimen uudistuksen on tarkoitus edetä yhtä aikaa sote-uudistuksen kanssa niin, että tehtävät siirtyisivät kunnilta sote-alueille vuoden 2019 alusta.

Lisätietoja:
pelastusylijohtaja Esko Koskinen
pelastusylitarkastaja Taito Vainio

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.