Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 22.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvio 2016

MliDno-2015-1908

Valmistelija

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa palvelut palvelutasopäätöksen mukaan.  Palvelutasopäätös on voimassa vuosina 2014–2017. Palvelutasopäätöksessä on päätetty pelastuslaitoksen toiminnan sopeuttamisesta. Lisäksi Etelä-Savon pelastuslautakunta on linjannut, että kuntien maksuosuudet eivät saa lähivuosina nousta. Tämän avulla Etelä-Savon pelastuslaitos pystyy sopeuttamaan omaa toimintaansa vallitsevaan taloustilanteeseen nähden.

Etelä-Savon pelastuslaitos on mukana työn tuottavuus pelastuslaitoksessa –projektissa. Tavoite on kehittää yhdessä henkilöstön kanssa uusi tapa työskennellä siten, että työn tuottavuus nousee ja projektissa määritellyt tavoitteet toteutuvat.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvio on valmisteltu siten, että kuntien maksuosuudet eivät yhteenlaskettuna nouse vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Yksittäisen kunnan maksuosuus voi nousta tai laskea. Tähän vaikuttaa paloasemien vuokrien ja kuntien asukaslukujen muutokset. 

KÄYTTÖTALOUS

Vuoden 2016 laadintaperusteena on käytetty Mikkelin kaupungin talousarvion laadintaohjeita, pelastuslaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöstä, sekä vuoden 2015 toteutumaa.  Palkkakustannuksissa on korotusvarausta 1,2 % ja lomarahavaraus on tehty 5,5 %:lla.  Paloasemien ja muiden kunnilta vuokrattavien tilojen kustannukset eivät ole yhteisesti jaettavia kustannuksia. Talousarviossa esitetään taloussuunnittelijan virka lakkautettavaksi.

Ensihoitopalvelujen kustannukset eivät myöskään ole yhteisesti jaettavia, vaan ne laskutetaan sopimuksen mukaan sopijakumppaneilta Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiireiltä, sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiriltä / Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.

INVESTOINNIT

Nettoinvestointiesitykset ovat pelastustoimen osalta yhteensä 750 000 €  ja ensihoitopalvelujen osalta 135 000 €.

Lopullinen investointisuunnitelma hyväksytään myöhemmin talousarvion käyttötaloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää lähettää vuoden 2016 talousarvioesityksen Mikkelin kaupunginhallitukselle. Talousarvioesityksen pelastuslaitoksen käyttötalousmenot ovat 16.537.189 € ja tulot 17.512.469 €.  Investointiesitykset ovat Etelä-Savon pelastuslaitoksen osalta yhteensä 1.750.000 €, ja investointeihin saatavat avustukset ja muut tulot ovat 865.000 €.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin