Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 2.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Rautiainen ja Veikko Puustinen.