Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 2.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Etelä-Savon Pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelma 2017

MliDno-2017-248

Valmistelija

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslautakunta on kokouksessaan 15.9.2016 /29 § hyväksynyt Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvion vuodelle 2017. Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ja vahvistanut talousarvion 19.12.2016/ 155 §. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty palvelutasopäätöksen 2014–2017 hyväksymisen yhteydessä. Lautakunnan tulee vahvistaa alaisensa hallintokunnan talousarvion käyttösuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy pelastustoimen käyttötalouden ja irtaimen omaisuuden hankintaan varattujen määrärahojen käyttösuunnitelmat vuodelle 2017. Lisäksi pelastuslautakunta hyväksyy maksullisten avunantotehtävien-, työtehtävien -, ja lainausten ehdot ja taksat vuodelle 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.