Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 17.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pelastuslautakunnan ilmoitusasiat 2017

MliDno-2017-251

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

  1. Nuohousuudistuksen lausuntokierroksella ilmenneet jatkovalmistelutarpeet
  2. Palosuojelurahaston päätös: SM17185969
  3. Öljysuojelurahaston hallituksen päätös: YM76/465/2017
  4. Öljysuojelurahaston hallituksen päätös: YM75/465/2017
  5. Selvityspyynnön käsittely: ISAVI/1871/01.01./2012
  6. Tarkastuskertomus: ISAVI 274/05.13.00.02/2017
  7. Pelastuslautakunnalle osoitettu kirje/ 19.8.2017
  8. Mikkelin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.