Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 17.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Etelä-Savon pelastuslautakunnan kokouksessa läsnäolo, puheoikeus ja pöytäkirjanpito

MliDno-2017-2080

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 140 §:n mukaan toimielin päättää siitä, kenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Etelä-Savon pelastuslaitoksen toiminta on organisoitu siten, että palvelutoiminta on jaettu tulosyksiköiksi, joiden esimiehenä toimivat pelastuspäällikkö Jyri Silmäri, pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti ja ensihoitopäällikkö Jari Kalin. Heidän tehtävänsä huomioiden on tarkoituksenmukaista, että heillä on läsnäolo- ja puheoikeus Etelä-Savon pelastuslautakunnan kokouksessa.

Pelastuslaitoksen neljäntenä tulosyksikkönä on tukipalvelut, jonka esimiehenä toimii pelastusjohtaja. Tukipalveluiden tulosyksikön työskentelyssä keskeisessä roolissa ja tehtävissä toimii palopäällikkö Pekka Piirainen. Hänen tehtäviinsä kuuluu Etelä-Savon pelastuslautakunnan päätettäväksi menevien asioiden valmistelu ja siten on tarkoituksenmukaista, että hän toimii pöytäkirjanpitäjänä Etelä-Savon pelastuslautakunnan kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeudella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää, että pelastuspäällikkö Jyri Silmärillä, pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahdella ja ensihoitopäällikkö Jari Kalinilla on läsnäolo- ja puheoikeus pelastuslautakunnan kokouksissa. Lisäksi palopäällikkö Pekka Piirainen toimii Etelä-Savon pelastuslautakunnan kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä läsnäolo- ja puheoikeudella.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.