Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 15.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  Mauri Kietäväinen ja Veikko Puustinen.