Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 15.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Yhteistyösopimus valmius- ja turvallisuussuunnittelusta

MliDno-2015-1448

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Valmius- ja pelastusyhteistyöstä on käyty neuvottelu 22.11.2016 Etelä- Savon pelastuslaitoksen (Seppo Lokka, Jari Kalin) ja Sosterin (Panu Peitsaro, Hannu Kosonen, Pekka Martikainen) välillä. Neuvottelun tuloksena päädyttiin esittämään yhteistyösopimusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä- Savon pelastuslautakunta päättää valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan allekirjoittamaan liitteenä olevan yhteistyösopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.