Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 15.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Savonrannan VPK:n avustushakemus

MliDno-2016-242

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Savonrannan VPK on käynnistänyt koulutuksen, jolla korotetaan sopimuspalokuntien hälytysryhmissä toimivien jäsenten ajokorttiluokka B-kortista C-Kortiksi. Koulutukseen osallistuu 16 sopimuspalokuntalaista Heinäveden, Vihtarin, Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan sopimuspalokunnista. Pelastuslaitokselle 2.12.2016 lähetetyssä hakemuksessa avustuksen suuruus on 6200 €´.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Pelastuslautakunta päättää myöntää avustusta Savonrannan VPK:lle sopimuspalokuntien hälytysryhmissä toimivien jäsenten ajokorttikoulutukseen 6200 €.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.