Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 15.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Luntta ja Mauri Kietäväinen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.