Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 15.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Pelastuslaitoksen myytävä irtain omaisuus

MliDno-2016-476

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitoksella on tarkoitus myydä seuraava käytöstä poistuva tai tarpeettomaksi tullut irtain omaisuus.

Myytävä ajoneuvokalusto:

  • ES 653 Heinävesi, säilöauto Volvo,RN:o KHN-957, vuosimallia 1985.
  • ES 605 Pieksämäki, raivausauto Volvo, RN:o MEP-759, vuosimallia 1983.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan päättämään käytöstä poistettavan irtaimen omaisuuden myynnistä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.