Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 15.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kaluston luovuttaminen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle

MliDno-2015-1446

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Heinäveden kunnan alueen ensihoitopalveluiden toteuttaminen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen välillä on ollut voimassa 1.1.2013 alkaen yhteistoimintasopimus ensihoitopalvelujen toteuttamisesta pelastuslaitosten kesken yhteistoimintana Heinäveden kunnan alueella. Sopimuksen mukaan Etelä-Savon pelastuslaitos on vastannut ensihoitopalvelujen toteuttamisesta Heinäveden kunnan alueella siten kuin 21.12.2011 päivätyssä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen välisessä yhteistoimintasopimuksessa on sovittu Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toiminta-alueen osalta. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toiminta siirtyy 1.1.2017 lukien Joensuun kaupungilta Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle, Siun sotelle. Pelastuslaitoksesta tulee Siun soten liikelaitos.

Mikkelin kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt henkilöstön siirtymisen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle, Siun sotelle. Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista, että ensihoitopalveluiden käytössä ollut ambulanssi ja muu irtain omaisuus luovutetaan kirjanpitoarvosta Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle, Siun sotelle. Luovutettavan Ambulanssin RN:o on OTX-554 ja sen tasearvo on 30 600 euroa 31.12.2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan sopimaan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Siun soten kanssa ambulanssin RN:o OTX-554 ja muiden varusteiden luovuttamisesta kirjanpitoarvosta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.