Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 14.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Kietäväinen ja Tuomas Loikkanen.