Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 14.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Mikkelin VPK:n avustushakemus miehistöauton hankintaan ja varusteluun

MliDno-2016-242

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitokselle on tullut avustushakemus, jossa Mikkelin VPK hakee 10 000 euron avustusta miehistönkuljetusauton hankintaan.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan Mikkelin VPK on Etelä-Savon maakunnan aktiivisimpia sopimuspalokuntia. Palokunta kuuluu Mikkelin alueen keskisuuriin ja suuriin pelastustoimen vasteisiin. Palokunnalla on hyvä savusukelluskyky (savusukeltajien määrä), minkä vuoksi palokuntaa käytetään laajemminkin maakunnan alueella tilanteissa joissa vaaditaan paljon savusukeltajia. Palokunnan vastuulla on myös pelastustoimen hallinnassa olevan liikenteenohjausperävaunun kuljetus ja käyttö liikenteenohjaustehtävissä.  Perävaunun turvallisen siirron edellytyksenä on, että ajoneuvo on nelivetoinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta myöntää Mikkelin VPK:lle 10 000 euroa avustusta miehistönkuljetusauton hankintaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin VPK/ Jani Björn