Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Panula- Ontto- Suuronen ja Veikko Puustinen.