Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 13.12.2018

§ 26 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.