Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pelastuslautakunnan ilmoitusasiat 13.12.2018

MliDno-2018-554

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Pelastuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat.

  1. Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivitty öljyntorjuntasuunnitelma vuosille 2015–2021

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.