Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Lausunto Joroisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi

MliDno-2018-2530

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Varainministeriö pyytää lausuntoa (VM/2156/00.01.01.00/2018) Joroisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Pelastuslautakunta hyväksyy valmistellun luonnoksen oikeuttaen pelastusjohtajan allekirjoittamaan asiakirjan ja antamaan sen Valtiovarainministeriölle Etelä-Savon pelastuslautakunnan lausuntona Joroisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.