Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja Sosterin sopimus valmius- ja turvallisuusyhteistyöstä

MliDno-2019-1970

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitos ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri Soster ovat tehneet yhteistyötä valmius- ja turvallisuusyhteistyöstä vuodesta 2017 alkaen. Kummallakin osapuolella on halu jatkaa yhteistyötä 1.1.2020-31.12.2020 välisenä aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä- Savon pelastuslautakunta päättää hyväksyä valmius - ja turvallisuussuunnittelun yhteistyön jatkamisen Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin kanssa ja valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan allekirjoittamaan asiasta valmisteltavan yhteistyösopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.