Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Etelä-Savon pelastusalueen valvontasuunnitelma 2020

MliDno-2019-2291

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Etelä- Savon pelastuslaitoksessa onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä on käytössä riskiperusteinen valvonta. Pelastuslaitoksen on laadittava pelastuslain (379/2011) 79 § mukainen valvontasuunnitelma valvontatehtävien toteuttamisesta. Valvonnan on perustuttava riskien arviointiin ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Valvontasuunnitelma ohjaa pelastuslaitoksen käytännön valvontatyötä. Valvontasuunnitelmassa määritetään säännöllisen valvonnan välit ja muut valvontatehtävän toteuttamiseen vaadittavat toimenpiteet. Valvontasuunnitelman laatimisessa on huomioitu Etelä- Savon pelastuslaitoksen riskianalyysi ja palvelutasopäätös.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä- Savon pelastuslautakunta hyväksyy valvontasuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.