Anttolan aluejohtokunta, kokous 7.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Tulleet kirjeet

  • Luontomatkailukeskus -hankkeen tilanne.

  • Kaava/visiointi - tilanne.

  • Aluejohtokuntien tulevaisuus - Anttolan aluejohtokunnalle pohdittavaksi minkälainen malli tulevaisuudessa voisi olla toimiva.

  • Jari Piili alkaa päivittämään Salen info-tv:tä. Materiaalit toimitetaan infotv.anttola@gmail.com

  • Mikkelin kaupunki sekä ELY tekivät sopimuksen Mikkelintiellä sijaitsevista puistopenkeistä. Sopimusaika alkaa, kun sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja päättyy 31.12.2025.
  • Mikkelin  kaupunki ei järjestä vuonna 2020 “Roskat pois” -tapahtumaa. Aluejohtokunta on osallistunut tapahtumaan aiempina vuosina, jolloin tapahtuma on järjestetty.

  • Koulun piha

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.