Anttolan aluejohtokunta, kokous 7.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Talousseuranta 5/2020

MliDno-2019-881

Valmistelija

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Kuvaus

Käydään läpi aluejohtokunnan tämänhetkinen taloustilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.