Anttolan aluejohtokunta, kokous 7.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Muut asiat

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta ottaa kokouksessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät. 

Päätös

Käsiteltiin Äkkiä Anttolassa -paitojen lisähankintaa, mutta siirrettiin käsittely seuraavaan kokoukseen.

Merkitään, että Suvi Salonranta ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.