Anttolan aluejohtokunta, kokous 7.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Muovinkeräyshankinnan kumoaminen

MliDno-2019-1086

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Nykyiset keräyspaikat

Myös nykyiset jätepaikat kaipaa siistimistä sekä selkeää ohjeistusta, onko piste yksityis- vai yleisessä käytössä (tarvitaan opastauluja/ohjeistusta lajittelusta).

Muovinkeräys

Kuten aiemmassa käsittelyssä muovinkeräyksestä todettiin, Rinki ei tuo Anttolaan muovinkeräyspistettä. Myös paikalliselta S-ryhmän liikkeeltä on kysytty, mutta kaupan pihalla on Ringin roskienkeräysastiat.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää hankkia muovinkeräysastian Anttolaan vuodeksi. Kokeilu on vuoden kerrallaan. Anttolan aluejohtokunta esittää kaupungininsinöörille, että kontti sijoitetaan Pitkälahden tienhaaraan. Varataan muovinkeräysastian vuokraukseen korkeintaan 1.000,00 €, joka jakaantuu vuosille 2019 ja 2020.

Lisäksi Anttolan aluejohtokunta esittää kaupungininsinöörille, että Anttolaan hankitaan kahdesti vuodessa siirtolava, johon kuntalaiset voisivat tuoda esimerkiksi huonokuntoisia huonekaluja ja muita hankalia kuljetettavia kaatopaikalle vietäväksi. Tämä edistäisi alueen ja erityisesti sen jätteenkeräyspisteiden siisteyttä.

Lisäksi Anttolan aluejohtokunta esittää Metsäsairila Oy:lle, että Metsäsairila oy siistii Anttolan alueen roskienkeräyspisteitä ja laittaa roskienkeräyspisteille selkeät opasteet lajittelusta sekä tiedon, kuka pistettä hallinnoi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja täydensi esitystänsä seuraavasti:

Muovinkeräystä kokeillaan vuoden ajan, minkä aikana tutkitaan, onko keräykselle kysyntää. Jos kysyntää on, muovinkeräyksen kustannuksille etsitään jatkorahoittajaa. Tarkennetaan, että kontti voidaan sijoittaa Pitkälahdentien jäteaseman yhteyteen, jos tämä käy asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle. Esitykseen Metsäsairila Oy:lle lisätään, että tarvitaan tieto, kenelle mikäkin roskankeräysastia on tarkoitettu, eli kuka saa käyttää niitä.

Puheenjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta päätti hankkia 21.10.2019 § 121 kokouksessaan Anttolaan muovikeräysastian. Hankintaa ei kuitenkaan toteutettu, koska aluejohtokuntien toiminta oli lakkautusuhan alla, eikä täten voitu tehdä sopimuksia/hankintoja tulevaisuuteen. Myöskään keräysastialle ei löytynyt sellaista paikkaa, johon sen olisi saanut sijoittaa. Kuitenkin muovinkeräystä Anttolaan kaivattiin, joten MetsäSairila järjesti helmikuussa 2020 keräysastian omakustanteisesti (liittyen kuntalaisilta perittyyn jätetaksaan) ja sijoitti astian MetsäSairilan hallinnoimalle paikalle. Mm. näiden perusteella Anttolan aluejohtokunnan ei tarvitse toistaiseksi hankkia Anttolaan muovinkeräystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää kumota §108 päätöksen 23.9.2019 muovinkeräysastian hankkimisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.