Anttolan aluejohtokunta, kokous 7.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Anttolan kylätalon tukeminen

MliDno-2017-2513

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

" Mikkelin kaupungin strategia kannustaa kylätalomalliin, jossa aluekeskuksissa on yhteinen tila erilaisille aktiviteeteille ja rajapinta eri ikäisille toimia yhdessä keskenään. - -

Anttolan aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupungin liikuntapalveluille, Mikkelin matkailulle, Hyvinvoiva asukas -hankkeelle, Anttolan pankkikiinteistön nykyiselle yrittäjälle, Mikkelin kaupungin nuorisopalveluille sekä paikallisille yhdistyksille, että Anttolan pankkisalissa tulisi tulevaisuudessa Anttolan kylätalo. Selvitetään, voisiko kylätalossa toimia yhdessä luontomatkailukeskus, yhdistystilat ja kyläläisten olohuone ja  voisiko tiloihin myös siirtää nuorisotilat sekä kuntosali Anttolatalolta (näiden vuokramenoja siirrettäisiin Anttolan pankkitilojen vuokrakustannuksiin). Edellä mainittujen toimijoiden kesken voidaan pohtia, miten pankkitalon kustannukset tulevaisuudessa hoidetaan ja miten kylätalokonsepti toimii. Erityisesti Anttolan kuntosali ja nuorisotilat vaativat uudelleen sijoitusta ja toimivuuden tarkastelua. - -

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti:

Merkitään tiedoksi, että asiaa on viety eteenpäin jo ennen kokousta.

Puheenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti." (Anttolan aluejohtokunta, 30.1.2020, § 9)

Päätösehdotus

Esittelijä

Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta myöntää 2000,00 € tuen Anttolan kylätalon kehittämiseen ja mahdollisen toiminnan aloittamiseen, jos kylätalo käynnistyy.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:

Anttolan Asukasyhdistys ry käyttää rahan tarpeen mukaan. Aluejohtokunnan jäsenet Suvi Salonranta ja Sirpa Kauppi valvovat rahan käyttöä.

Lisäksi merkittiin tiedoksi seuraavaa:

  •  Anttolan Asukasyhdistys ry on tekemässä kylätalokiinteistöstä vuokrasopimuksen.
  • Hyvinvoiva asukas -hankkeen seuraava tapaaminen kylätaloon liittyen pidetään 5.3.2020.

Valmistelija

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Kuvaus

"Sivistystoimelle on varattu 50.000 euroa myös kuluvan vuoden talousarvioon kumppanuustalotoimijoiden tukemiseksi, mutta toistaiseksi määrärahaa ei aiota käyttää vuokrasubventioon. Sen sijaan valmistellaan toimintamallia, jossa kumppanuustaloajatus voisi toteutua pienimuotoisesti ja hajautetusti erilaisissa kiinteistöissä eri puolilla kaupunkia ja myös kantakaupungin ulkopuolella olevissa taajamissa." (Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 19.2.2020, § 25)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että käyttämättömän kumppanuustalotoimintarahan uudelleenohjauksessa huomioidaan Anttolan kylätalon tukeminen. Kylätalon puuttuessa alueen toimijat ja asukkaat ovat ryhtyneet talkoisiin sen saamiseksi. Kuitenkin kylätalon toimimiseksi on taloudelliset riskit, joka ajavat toimijoita "tiukemmalle", koska talkootyöllä pitää maksaa kylätalon vuokrakulut, kalusteet, mahdolliset remontit ym.

Päätös

Hyväksyttiin.

Anttolassa ei ole sopivia muita kokous- ja kokoontumispaikkoja, joten Anttola-talo on tärkeä paikallisille yhdistyksille ja muille toimijoille.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta/Virpi SIekkinen ja Matti Laitsaari

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.