Anttolan aluejohtokunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Toimintakertomus 2019 / Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2020-109

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta hyväksyy vuoden 2019 toimintakertomuksen. Käydään läpi myös taloustilanne 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.